Culturele partners

kronkel
  • Kunstfort Asperen. De leerlingen bezoeken dit lokaal cultureel erfgoed in het kader van de Hollandse Waterlinie. De leerlingen leren in, van en over de eigen leefomgeving in steeds bredere kring.
  • Vakdocent voor muziek. De docent begeleidt de leerlingen tijdens de zanglessen met verschillende muziekinstrumenten waarbij de leerlingen tonen leren onderscheiden en oefenen op instrumenten. Ook begeleidt de docent groep 7/8 naar het optreden (de musical).
  • Welzijn van de gemeente Geldermalsen. Als brede school wordt gedurende het schooljaar intensief gebruik gemaakt van de combinatiefunctionarissen. Zij bieden zowel onder schooltijd als ook in naschools aanbod een breed scala aan lessen in cultuureducatie, deze lessen lopen uiteen van creatieve lessen tot aan kooklessen. Voor de invulling hiervan, vindt afstemming plaats om aan te sluiten bij ons aanbod in cultuureducatie.
  • Erfgoedinstellingen. De bezoeken aan de erfgoedinstellingen zijn interactief en passend bij de lesstof. Tijdens bezoeken en beleven van kunst krijgen de leerlingen kennis van termen en begrippen en herkennen van kenmerken, stijlen, stromingen en context.
  • Kunstenaars. Waarbij de leerlingen zich kunstzinnig leren uitdrukken, daarbij ontwikkelen zij kennis van materialen, gereedschappen en instrumenten en verwerven zij vaardigheden en technieken.
Culturele partners_1
Culturele partners_2