Onderwijs

Gele kronkel Bloeiende Betuwe

Voor een kleine school hebben we een rijk aanbod. Al onze leerlingen krijgen Engels, we doen veel aan cultuuronderwijs en er is een plusklas voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Er wordt les gegeven in combinatiegroepen. De groepen zijn zo geformeerd dat steeds twee opvolgende leerjaren bij elkaar in een groep zitten.

3_Onderwijs_Bloeiende Betuwe

Engels

kronkel

In het schooljaar 2012-2013 is De Bloeiende Betuwe gestart met de invoering van Engels als tweede taal in alle groepen. Naast de vaste uren die op het rooster staan voor de methodelessen en extra activiteiten, worden er extra Engelse lessen gegeven bij de CLIL lessenreeksen. Op deze manier krijgen de leerlingen de mogelijkheid om spelenderwijs een nieuwe taal te leren.

 

Doelen
Door het invoeren van Engels als tweede taal sluiten wij aan op de veranderende maatschappij, waarin de leerlingen steeds vaker en vroeger in aanraking komen met de Engelse taal. Daarnaast zien wij een ontwikkeling in de schoolkeuze voor het vervolgonderwijs. Leerlingen willen vaker tweetalig vervolgonderwijs volgen en door een goede basis te geven, kunnen onze leerlingen deze stap met een zeker gevoel maken.

Plusklas

kronkel
Onze school biedt de mogelijkheid aan plusleerlingen van groep 1 t/m groep 8 om buiten de klas extra tijd in te plannen voor plusactiviteiten.
In de plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Ook richt de plusklas zich op de sociale vaardigheden. Het kind werkt samen met kinderen met hetzelfde leerniveau en die ook op dezelfde manier denken.
Tijdens dit extra moment krijgen de plusleerlingen moeilijkere opdrachten of extra vakken aangeboden.
Op onze school werken we vooral vanuit de Pittige Plus Torens, materialen die vooral gericht zijn op creatieve en pittige projecten. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten te maken zijn belangrijk om de talenten van deze plusleerlingen optimaal te ontwikkelen.
Bovenstaande activiteiten vinden plaats op maandag en worden gecoördineerd door juf Inger.
Pittige Plus Torens

Cultuureducatie

kronkel

Basisschool de Bloeiende Betuwe zorgt voor een cultuurrijke leer- en leefomgeving door cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama, muziek, media, literatuur en erfgoed) met een doorlopende leerlijn en geïntegreerd in het curriculum met ontwikkelkansen voor alle leerlingen. Deze vakken worden door de eigen leerkracht aangeboden aan de hand van de methode voor beeldend onderwijs en cultuureducatie “Laat maar leren” (Laat maar zien, lezen en spelen), Reizen in de tijd (met verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie) en zelf ontwikkelde lessen. Hierbij leren de leerlingen zichzelf en anderen kennen en waarderen, zij leren wat ze mooi vinden en wat anderen mooi vinden, zij leren samenwerken en naar elkaar luisteren en leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen.

 

De school voldoet hiermee net als andere scholen aan de vastgestelde kerndoelen, maar heeft op het gebied van cultuur extra diepgang gekregen. Hiervoor hebben wij als school een cultuureducatie beleidsplan opgesteld en zijn wij samenwerkingsverbanden aangegaan met culturele partners in onze omgeving.

Groep 0/1

kronkel

De leerlingen van groep 0/1 krijgen les van juf Yvette. Zij is de hele week aanwezig. U kunt contact opnemen door de leerkracht na schooltijd aan te spreken of een e-mail te sturen.

Groep 2/3

kronkel

In de informatiebrief kunt u alles over de groep vinden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Groep 4/5

kronkel

In de informatiebrief kunt u alles over de groep vinden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Groep 5/6

kronkel

In de informatiebrief kunt u alles over de groep vinden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Groep 7/8

kronkel

In de informatiebrief kunt u alles over de groep vinden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht.