Groep 0/1

kronkel

Hoe ziet een dag eruit in groep 1/2
We werken met een vast dagritme. De ochtend start in de kring. We zingen een lied, oefenen met de dagen van de week en bespreken bijzonderheden van de dag. Na deze routine volgt een leeractiviteit in de kring. De kinderen gaan daarna aan de slag met verschillende activiteiten (spellen/knutselopdrachten/hoeken). Halverwege de ochtend is er een kort pauzemoment, gevolgd door bewegingsonderwijs. Vervolgens krijgen de kinderen nog een leeractiviteit in de kring.
Na de lunch is er tijd voor buitenspelen, een kringactiviteit en hoekenwerk. Tijdens het hoekenwerken maken we gebruik van het Digikeuzebord. De kinderen leren via het Digikeuzebord zelfstandig activiteiten te plannen.

 

Methode Schatkist
Wij werken met de methode Schatkist. Deze methode werkt thematisch. Met Schatkist leren de kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen kennen door onderzoekend en ontdekkend te leren. Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist en een vriendje van de kinderen. Per thema legt Pompom een ‘probleem’ voor aan de kinderen. Gezamenlijk proberen wij tot oplossingen te komen middels de leeractiviteiten uit de methode. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde: Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Motoriek, Kunstzinnige vorming, Wereldoriëntatie en Wetenschap & Technologie. Deze wisselen elkaar af zodat er een gevarieerd aanbod is. Daarnaast zorgt deze methode voor een doorgaande lijn naar groep 3.
Naast Schatkist geven we ook Engels vanaf groep 1, besteden we veel aandacht aan cultuur en werken we met de methodes Gelukskoffer en Kwink aan de persoonlijke-, sociaal- en emotionele ontwikkeling. Ook besteden we extra aandacht aan het rekenonderwijs d.m.v. de methode Met Sprongen Vooruit.

 

De leerlingen van groep 0/1 krijgen les van juf Yvette. U kunt contact opnemen door de leerkracht na schooltijd aan te spreken of een e-mail te sturen.