Groep 4/5

kronkel

De leerlingen van groep 4/5 krijgen les van juf Merle en juf Inger.
Juf Merle geeft les op maandag, donderdag en vrijdag.
Juf Inger geeft les op dinsdag en woensdag.

 

In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken, zeker in vergelijking met groep 3. De leerlingen bouwen in dit schooljaar verder aan de leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor je kind al leuke verhalen kan lezen. Met het rekenonderwijs werken de leerlingen met de getalrij tot en met 100. De sommen tot de 100 worden gedurende het schooljaar steeds moeilijker. De leerlingen maken kennis met tientaloverschrijding, de tafels en het digitale klokkijken. Met schrijven leren de leerlingen de hoofdletters en in groep 4 wordt er ook gewerkt aan de vakken begrijpend lezen en met spelling leren de leerlingen spellingregels.

 

De leerlingen van groep 5 volgen dezelfde vakken als in groep 4. De leesvaardigheid wordt verder ontwikkeld en daardoor komt er nog meer keuze binnen de schoolbibliotheek aan boeken die gelezen kunnen worden. Met het rekenonderwijs worden onder andere alle tafels geleerd en worden de sommen lastiger en gaan we aan de slag met hogere getallen. Ook het schrijfonderwijs blijft wekelijks op het rooster staan net als begrijpend lezen, taal en spelling.

 

De leerlingen van groep 4 en 5 gaan ook aan de slag met wereldoriëntatie en Engels. Groep 4 volgt deze vakken samen met groep 3 in de eigen groep. Groep 5 sluit voor deze lessen aan bij groep 6 bij juf Daphne.

 

Verder krijgen de groepen samen les in muziek, bewegingsonderwijs, drama, tekenen, knutselen en sociaal-emotionele vorming. Voor dit laatste vak gebruiken we de methodes Kwink en Gelukskoffer.

 

De leerlingen van groep 4/5 krijgen les van juf Merle en juf Inger. U kunt contact opnemen door de leerkrachten in de klas aan te spreken of een e-mail te sturen.