Groep 7/8

kronkel

Welkom op de groepspagina van groep 7/8!

 

Groep 7/8 bestaat uit 30 enthousiaste en leergierige leerlingen.

 

In groep 7/8 werken we hard aan de volgende onderdelen:
Rekenen
In groep 7/8 komen er een heleboel nieuwe onderdelen aan bod zoals breuken, procenten en kommagetallen. Lastige sommen worden hierbij vaak uitgerekend met een verhoudingstabel.
Technisch lezen
In de klas lezen de leerlingen twee keer per week klassikaal. We lezen dan voornamelijk leesboeken uit onze schoolbibliotheek die jaarlijks van nieuwe boeken wordt voorzien. Daarnaast flitsen we ook woorden en leren nieuwe leesmoeilijkheden aan.
Begrijpend lezen
Er wordt veel tijd gestoken in begrijpend lezen aangezien het in alle vakken zit verweven. Daarnaast staat er een uur per week op het rooster voor dit vak. Er wordt dan tijd besteed aan gatenteksten, foutenteksten en tekstbegripteksten. De leerlingen leren o.a. tekstverbanden herkennen, samenvatten en het toepassen van de juiste verbindingswoorden.
Taal
Denk bij taal aan het uitvoeren van een interview, het schrijven van een betoog, het ontleden van zinnen en het leren van nieuwe woorden. Verschillende domeinen als stellen, woordenschat en taalbeschouwing komen aan bod.
(Werkwoord)Spelling
In groep 7/8 wordt veel tijd besteed aan (werkwoord)spelling. Veel verschillende categorieën komen aan bod die vooral voor de kinderen van groep 7 best lastig zijn.
Wereldoriëntatie
In groep 7/8 gaan de leerlingen zelf actief aan de slag met onderzoeken, ontdekken en ontwerpen. Per thema komen meerdere vaardigheden aan bod waarin de 21st century skills zijn geïntegreerd.
Studievaardigheden
In groep 7/8 werken wij met de methode BijDeHand. Kinderen leren hierbij studerend lezen, opzoekvaardigheden en schema's, tabellen en grafieken af te lezen.
Engels
Tijdens de Engels lessen in groep 7/8 wordt er door iedereen Engels gesproken, voor Nederlands gaan de leerlingen naar de Dutch Corner! Hierdoor beklijft de lesstof beter en breiden de leerlingen hun woordenschat snel uit. We werken uit de methode ‘Tweens’ en hebben enkele keren per jaar Engelse projecten.
Gym
Op woensdag krijgen de leerlingen gym. Tijdens deze lessen komen er allerlei verschillende sporten en oefeningen aan bod.

 

Naast rekenen, taal en spelling wordt er in de klas hard gewerkt aan de ontwikkeling van sociale en creatieve vaardigheden. Samen leren we van en met elkaar en maken we er een mooie tijd van.

 

Op dinsdag en woensdag is juf Merle in groep 7/8, op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Hellen voor de klas. Juf Merle werkt op de overige dagen in groep 4/5.

 

De leerlingen van groep 7/8 krijgen les van juf Hellen en juf Merle. U kunt contact opnemen door de leerkrachten in de klas aan te spreken of een e-mail te sturen.