Vroeg Vreemde Talen Onderwijs

kronkel

In het schooljaar 2012-2013 is De Bloeiende Betuwe gestart met de invoering van Engels als tweede taal in alle groepen. Naast de vaste uren die op het rooster staan voor de methodelessen en extra activiteiten, worden er extra Engelse lessen gegeven bij de CLIL lessenreeksen. Op deze manier krijgen de leerlingen de mogelijkheid om spelenderwijs een nieuwe taal te leren.

 

De methode:
De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen lessen die gemaakt zijn door de VVTO-coördinator. Veel materiaal komt van de website Spelen met Engels. In de bovenbouw wordt gewerkt met de methode Tweens.

download (2)

De extra activiteiten:
Voorbeelden hiervan zijn een spel tijdens een pauze, het bespreken van de pauzehap, de gymles in het Engels, het voorlezen van een Engels (prenten)boek, het zingen van liedjes, drama enz. Gedurende die activiteiten wordt er Engels gesproken door de leerkrachten. De leerlingen worden dan ook gestimuleerd om zo veel mogelijk de Engelse taal te gebruiken.

 

CLIL lessenreeksen:
CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning; een manier van onderwijs waarin het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt. Creatieve vakken, wereldoriëntatie vakken en sportlessen lenen zich uitstekend voor CLIL.

 

De CLIL lessen worden in het Engels gegeven waarbij de leerlingen hun woordenschat uitbreiden en aan hun luister- en spreekvaardigheid werken. In de bovenbouw wordt er ook gewerkt aan de schrijfvaardigheid. Tijdens de CLIL lessenreeksen werken de leerkrachten met hun leerlingen over een thema dat goed bij de groep aansluit.

 

Internationalisering
We zijn in het schooljaar 2022-2023 gestart met internationaliseringsprojecten. We zochten contact via E-twinning met scholen in het buitenland en communiceerden met elkaar in de Engelse taal.

 

Zo hebben we bijvoorbeeld in het Engels gepresenteerd wat wij zien als we uit de ramen van onze lokalen kijken en we hebben een typisch Nederlands gerecht bereidt waarbij we een vlog in het Engels opnamen. Die filmpjes zijn gedeeld met onze partnerschool.

 

Planning voor Engels (groep 1 t/m groep 8)
Methodelessen: 60 min. per week, groep 1-2 30 minuten
Extra activiteiten: 30 min. per week, groep 3-4 20 minuten
CLIL lessenreeksen: 8 uur per schooljaar, verdeeld over 4 periodes

Scholing leerkrachten
Het team heeft de cursus “Methodology and Language for Teachers of 4-12 Year Olds” gevolgd in Canterbury, Engeland. Vanuit deze cursus hebben zij veel theoretische kennis opgedaan over het leren van een tweede taal. Daarnaast hebben zij ontzettend veel creatieve werkvormen/lesideeën meegenomen om de lessen nog rijker te maken. Jaarlijks wordt het team van De Bloeiende Betuwe geschoold om de kennis op peil te houden, dit kan betrekking hebben op de eigen vaardigheid, CLIL, nieuwe werkvormen en andere onderwerpen.

 

Doelen
Door het invoeren van Engels als tweede taal sluiten wij aan op de veranderende maatschappij, waarin de leerlingen steeds vaker en vroeger in aanraking komen met de Engelse taal. Daarnaast zien wij een ontwikkeling in de schoolkeuze voor het vervolgonderwijs. Leerlingen willen vaker tweetalig vervolgonderwijs volgen en door een goede basis te geven, kunnen onze leerlingen deze stap met een zeker gevoel maken.

 

Keurmerk
In 2014 heeft onze school het keurmerk TalenT C gekregen. Het keurmerk staat voor een gedegen programma voor Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels. Begin 2018 heeft de visitatiecommissie van TalenT bekeken of de school voldoende doorontwikkeld is om nu in aanmerking te komen voor het volgende keurmerk.

 

Uit het rapport kwam naar voren dat Engels op een goede en zorgvuldige manier geïntegreerd is in ons curriculum. Andere sterke punten zijn; het zelfvertrouwen van de leerlingen en leerkrachten m.b.t. de eigen vaardigheid, de invoering van CLIL in lessenreeksen en projecten en de manier waarop aandacht wordt besteed aan de interactie in de doeltaal. Vanaf mei 2018 is keurmerk TalenT B in het bezit.

De bloeiende betuwe - Vos Ploeg 2019 (32)

English corner
In de hal is een echte “English Corner”. Hierin staan alle materialen/boeken m.b.t. de Engelse taal verzameld en zijn ze voor de leerkrachten en leerlingen goed zichtbaar.

20230915_103900